петок, април 29, 2016 Скопје 01:50

  Анкета - архива

  Датум 11 април 2016

  Дали балканската мигрантска рута треба да остане затворена?

  The poll is loading, please wait ...

  State: Отворено

  Датум 31 март 2016

  Дали изборите на 5 Јуни ќе бидат одложени?

  The poll is loading, please wait ...

  State: Отворено

  Датум 17 февруари 2016

  Дали во Македонија се потребни уште два државни универзитета?

  The poll is loading, please wait ...

  State: Затворено

  Датум 11 јануари 2016

  Дали изборите, предвидени за 24-ти април, треба да бидат одложени?

  The poll is loading, please wait ...

  State: Затворено

  Календар

  Хајд Парк

  Политичката и бизнис олигархија може нелегално да изнесува пари од Македонија. Треба да одговараат пред Законот, но реалноста е поинаква, велат анкетираните граѓани. Кој е вашиот став?

  Политичката и бизнис олигархија може нелегално да изнесува пари од Македонија. Треба да одговараат пред Законот, но реалноста е поинаква, велат анкетираните граѓани. Кој е вашиот став?

  Погледни го видеото

  Анкета

  Анкети архива