недела, февруари 01, 2015 Скопје 06:33

Анкета - архива

Датум 12 јануари 2015

Што прво правите кога имате здравствен проблем?

The poll is loading, please wait ...

State: Отворено

Календар

Хајд Парк

Дали со последните законски измени според кои неколку институции ќе имаат увид во сметките на граѓаните што бараат социјална помош се навлегува во приватноста? Дали Владата и со други закони го крши ова право?

Дали со последните законски измени според кои неколку институции ќе имаат увид во сметките на граѓаните што бараат социјална помош се навлегува во приватноста? Дали Владата и со други закони го крши ова право?

Погледни го видеото

Анкета

Анкети архива